×

Bestex Fabricage B.V. is samen met 80 andere bedrijven lid van de Fair Wear Foundation. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor het verbeteren van werkomstandigheden in de kleding- en textielindustrie. De Fair Wear Foundation heeft 8 arbeidsnormen opgesteld en deze worden tijdens het productieproces gewaarborgd:

⚫Het werk wordt vrijwillig uitgevoerd. Oftewel: er is geen dwangarbeid.
⚫Er is geen discriminatie op de werkvloer.
⚫Er worden geen kinderen uitgebuit.
⚫Werknemers mogen zich verenigen en collectief onderhandelen.
⚫Werknemers krijgen genoeg betaald.
⚫Er zijn redelijke werktijden.
⚫De werkomgeving is veilig en gezond.
⚫Er is een juridisch bindende arbeidsovereenkomst, oftewel, een eerlijk en wettig contract.

In de productielanden wekt de Fair Wear Foundation nauw samen met lokale inspectieteams, trainers, vakbonden, ngo’s en overheidsinstanties om erop toe te zien dat deze 8 arbeidsnormen in de praktijk toegepast worden. Jaarlijks stelt de Fair Wear Foundation voor ieder aangesloten bedrijf een onafhankelijk rapport op waarin de wordt geëvalueerd of de 8 doelen zijn nagekomen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Fair Wear Foundation.