×

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als bedrijf is Bestex Fabricage B.V. zich sinds haar oprichting in 2007 steeds meer bezig gaan houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Zo maken we voor al onze kleding alleen gebruik van doeken met Oeko-Tex-certificering, zijn we sinds 2014 al aangesloten bij de Fair Wear Foundation en zetten we ons ook steeds meer in voor duurzaamheid.

Fair Wear Foundation

Bestex Fabricage B.V. is al sinds 2014 samen met 80 andere bedrijven lid van de Fair Wear Foundation. Dit doen wij, omdat we het belangrijk vinden dat onze kleding op een eerlijke en duurzame manier geproduceerd wordt, waarbij iedereen in de hele productieketen erop vooruitgaat. De Fair Wear Foundation is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor het verbeteren van werkomstandigheden in de kleding- en textielindustrie. De Fair Wear Foundation heeft 8 arbeidsnormen opgesteld en deze worden tijdens het productieproces gewaarborgd:

 

-Het werk wordt vrijwillig uitgevoerd. Oftewel: er is geen dwangarbeid.
-Er is geen discriminatie op de werkvloer.
-Er worden geen kinderen uitgebuit.
-Werknemers mogen zich verenigen en collectief onderhandelen.
-Werknemers krijgen genoeg betaald.
-Er zijn redelijke werktijden.
-De werkomgeving is veilig en gezond.
-Er is een juridisch bindende arbeidsovereenkomst, oftewel, een eerlijk en wettig contract.

 

In de productielanden wekt de Fair Wear Foundation nauw samen met lokale inspectieteams, trainers, vakbonden, ngo’s en overheidsinstanties om erop toe te zien dat deze 8 arbeidsnormen in de praktijk toegepast worden. Jaarlijks stelt de Fair Wear Foundation voor ieder aangesloten bedrijf een onafhankelijk rapport op, waarin de wordt geëvalueerd of de 8 doelen zijn nagekomen (klik hier voor het social report van 2019 & hier voor de Brand Performance Check 2019). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Fair Wear Foundation.

 

Oeko-Tex

Bescherming van het milieu en de gezondheid van onze klanten is ook een van onze topprioriteiten, daarom maken wij voor onze kleding alleen gebruik van doeken die getest zijn door het in Zwitserland gevestigde certificeringsinstituut Oeko-Tex. Deze onafhankelijke organisatie heeft in Europa en Japan in totaal 18 laboratoria, waar doeken en grondstoffen uit de textiel- en leerindustrie getest worden op veiligheid voor de mens en het milieu. Er wordt gekeken of de doeken schadelijke stoffen bevatten, die de gezondheid van de mens negatief kunnen beïnvloeden of het milieu aan kunnen tasten. Alleen doeken die aan de standaarden van Oeko-Tex voldoen krijgen een certificaat en kunnen dus uiteindelijk gebruikt worden voor het produceren van werkkleding. Zoals gezegd is het voor ons van enorm belang dat onze kleding veilig is voor de dragers en dat er bij de productie geen schade aan de natuur wordt aangericht. Voor meer informatie over Oeko-Tex verwijzen wij u door naar de website.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt voor ons als bedrijf ook een belangrijke rol, zoals vermeld is Bestex aangesloten bij de Fair Wear Foundation en maakt alleen gebruik van doeken met Oeko-Tex-certificering om een duurzame productieketen voor onze werkkleding te garanderen. Buiten de productie van werkkleding om proberen wij ons echter ook in te zetten voor duurzaamheid: in 2013 werd het bedrijf al energieneutraal door zonnepanelen te plaatsen op een van onze magazijnhallen. Ook wordt het papier, karton en plastic dat binnen het bedrijf gebruikt wordt gerecycled om ervoor te zorgen dat deze materialen hergebruikt kunnen worden.

De volgende stap op het gebied van duurzaamheid willen wij als bedrijf zetten met ons nieuwe concept Duurzaamheidspark: dit is een gepatenteerde teeltondersteunende voorziening die het toe moet gaan laten om landbouwgrond een dubbele bestemming te geven (namelijk voor het opwekken van zonne-energie én reguliere landbouw). Meer informatie vindt u op onze website voor dit project.

 

Regionale functie

Sinds haar oprichting is Bestex Fabricage B.V. al gevestigd in Noordoost-Brabant in de regio Oss. Als bedrijf willen we graag regionaal verbonden zijn en bijdragen aan de economische ontwikkeling, verduurzaming, educatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen in Oss en omgeving. Bestex Fabricage is daarom sinds 2019 aangesloten bij de Kracht van New Business Oss. Dit is een netwerk voor bedrijven uit de Regio Oss, binnen deze organisatie spelen maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN voor 2030 een grote rol (Sustainable Development Goals). Deze organisatie faciliteert onder andere het contact tussen ondernemers, organiseert educatieve bijeenkomsten met bijv. studenten en spoort aangesloten ondernemingen aan zich in te zetten voor maatschappelijke verantwoord ondernemen. Met de duurzame doelstellingen van ons bedrijf is dit een mooie aansluiting voor Bestex Fabricage B.V. Nadere informatie kunt u verkrijgen op de website van de Kracht van New Business Oss.